top of page
blond włosy
wlewy dożylne

ANALIZA WŁOSA

Analiza włosa

kroplówki witaminowe

Analiza włosa

Analiza pierwiastkowa włosa, w połączeniu z wywiadem chorobowym lub badaniem lekarskim, jest cennym źródłem informacji umożliwiających pełną ocenę stanu zdrowia i wskazanie charakterystycznych cech typu metabolicznego. Na tempo przemian metabolicznych może wpływać wiele czynników zewnętrznych, m.in. praca fizyczna, umysłowa, stany emocjonalne, niska lub wysoka temperatura otoczenia, trawienie i przyswajanie pokarmów, wzrost zawartości niektórych hormonów we krwi, zwłaszcza hormonów tarczycy i rdzenia nadnerczy. Odpowiednia interpretacja wywiadu lekarskiego (ewentualnie ankiety Pacjenta) i wyników analizy pierwiastkowej umożliwia wskazanie optymalnego sposobu odżywiania organizmu. Używanych w opisie określeń "zwiększona" lub "podwyższona" itp. nie należy interpretować jako patologii, lecz jako odzwierciedlenie stanu procesów metabolicznych. Prawidłowe zakresy stężeń pierwiastków  i proporcje miedzy nimi mogą być traktowane tylko jako jeden z parametrów określających niedobór czy nadmiar danego pierwiastka. Badania przemiany mineralnej są prowadzone od 30 lat w wielu ośrodkach naukowych na świecie. Wyniki analizy pierwiastkowej mogą: - wykazać skłonności do pewnych  chorób, - wspomagać  interwencje terapeutyczne, - wyjaśnić zaburzenia towarzyszące wielu patologiom. Na podstawie wyników proponowane są  indywidualne zalecenia dietetyczne i program suplementacyjny (witaminowo-mineralno-antyoksydacyjny), mające na celu polepszenie stanu zdrowia.

Analiza włosa - cena 400 zł.

Analiza włosa określa stan równowagi pierwiastkowej organizmu. Zbyt mało lub za wiele jakiegoś składnika mineralnego, powoduje choroby. O ile lekarze są nieco sceptyczni co do wiarygodności wyników analizy włosów, to naukowcy uparcie twierdzą, że to właśnie pierwiastki zawarte w naszym owłosieniu dostarczają bardziej dokładnych i stałych informacji niż te zawarte we krwi czy moczu. We krwi stężenie mikroelementów może się zmieniać w zależności od pory dnia, w której pobierana jest krew, a nawet od posiłku spożytego przed jej pobraniem.

Badaniem stanu odżywienia organizmu na podstawie ilości i proporcji pierwiastków we włosach. Ta nowoczesna metoda diagnostyczna pozwala na oznaczenie najważniejszych pierwiastków w organizmie człowieka - 24 biopierwiastków i 5 pierwiastków toksycznych. Włosy odzwierciedlają stan biochemiczny organizmu i w odróżnieniu od krwi, umożliwiają jego precyzyjne określenie z okresu kilku tygodni, a nie tylko kilku godzin.

bottom of page